فارسی
|
English
Arc Graphic
نمونه کار
بروشور، کاتالوک و فولدر

• طراحی و چاپ فولدر، فولدر کاتالوگ
• طراحی و چاپ جلد کاست و سی دی
• عکاسی، تصویر سازی و رسامی جداول و نمودارها و دیاگرام ها
• کاتالوگ های دیجیتال مالتی مدیا در قالب سی دی

Slide

کاتالوگ بهاران

مجتمع مسکونی بهاران / سلیمانیه – عراق / 1386
Slide

راندو سه بعدی برای کاتالوگ بهاران

1386
Slide

راندو سه بعدی برای کاتالوگ بهاران

1386
Slide

فولدر کاتالوگ محصولات نبرد

شرکت آفندشیمی / ایران / 1387
Slide

فولدر کاتالوگ محصولات نبرد

شرکت آفندشیمی / ایران / 1387
Slide

کاتالوگ مبلمان لیلیوم

شرکت لیلیوم کالکشن / ایران / 1388
Slide

کاتالوگ مبلمان لیلیوم

شرکت لیلیوم کالکشن / ایران / 1388
Slide

کاتالوگ آرکاندید

مهندسان مشاور آرکاندید / ایران / 1388
Slide

فولدر سرزمین رویایی پارسیان

شرکت سرزمین رویایی پارسیان / ایران / 1387
Slide

کاتالوگ ونیز ارگ جدید

مجتمع ویلایی ونیز ارگ جدید / ایران / 1385
Slide

فولدر هیوندای

شرکت خودروسازان راین / ایران / 1385
Slide

فولدر هیوندای

شرکت خودروسازان راین / ایران / 1385
Slide

بروشور کامیون مان

شرکت اورین خودرو / ایران / 1385
Slide

کاتالوگ ماشین سازی ویژه

شرکت ماشین سازی ویژه / ایران / 1383
Slide
کاتالوگ سبک لوله
شرکت سبک لوله نوین / سنندج – ایران / 1388 – 1380
Slide

کاتالوگ رزومه آرکاندید

مهندسان مشاور آرکاندید / ایران / 1387
Slide

کاتالوگ سوده

مجتمع آموزشی سوده / تهران – ایران / 1386
Slide

فولدر کارمانیا

شرکت کارمانیا / ایران / 1386
Slide

فولذر کارمانیا

شرکت کارمانیا / ایران / 1386
Slide

فولدر کیان پارس

مرکز تصویر برداری کیان پارس / اهواز – ایران / 1381
Slide

کاتالوگ محصولات غذایی دلبر

شرکت نان فرد/تالش-ایران/1390
Slide

کاتالوگ محصولات غذایی دلبر

شرکت نان فرد/تالش-ایران/1390
Slide

کاتالوگ محصولات غذایی دلبر

شرکت نان فرد/تالش-ایران/1390
Slide

کاتالوگ محصولات غذایی دلبر

شرکت نان فرد/تالش-ایران/1390
Slide

کاتالوگ محصولات غذایی دلبر

شرکت نان فرد/تالش-ایران/1390
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Copyright © 2011 Arc Graphic All rights reserved.
Arc Graphic Design Atelier / Sasan Moradian